2/3 Millennials xem Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn

2/3 Millennials xem Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn